A Asociación TDAH Salnés é unha entidade sen ánimo de lucro, creada en xuño de 2015,
cando se uniron en Vilagarcía de Arousa, un grupo de persoas afectadas polo trastorno de
HIPERATIVIDAD E DÉFICIT DE ATENCIÓN (pais, nais, familiares, etc.), tamén coñecido como TDAH,
e outras afección similares e/ou vinculadas ao mesmo. A formación desta asociación sen ánimo de
lucro foi apoiada por profesionais do ámbito da psicoloxía e a medicina.
A finalidade fundamental desta asociación é a atención, axuda e defensa dos dereitos destas
persoas afectadas para facilitar a súa integración na sociedade, así como dar apoio, orientación e
información ás familias afectadas da provincia de Pontevedra.
Dadas as características da poboación, na que detectamos necesidades específicas nunha
franxa de idade comprendida entre os 5 e 25 anos, tanto a nivel persoal como social, resulta
imprescindible unha atención global e especializada que empregue tódolos recursos dispoñibles
para proporcionarlles unha adecuada e digna calidade de vida.
A Asociación está constituída e inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia
(2018/022933-1ª), e no Rexistro de Asociacións de Pontevedra (2015/19875-1), e así mesmo no
Concello de Vilagarcía de Arousa, onde ten o seu domicilio social na R./Castelao 13. 1º andar
(Pavillón Castelao); e con número de teléfono 658238472.

 

A Asociación TDAH Salnés é unha entidade sen ánimo de lucro, creada en xuño de 2015,
cando se uniron en Vilagarcía de Arousa, un grupo de persoas afectadas polo trastorno de
HIPERATIVIDAD E DÉFICIT DE ATENCIÓN (pais, nais, familiares, etc.), tamén coñecido como TDAH,
e outras afección similares e/ou vinculadas ao mesmo. A formación desta asociación sen ánimo de
lucro foi apoiada por profesionais do ámbito da psicoloxía e a medicina.
A finalidade fundamental desta asociación é a atención, axuda e defensa dos dereitos destas
persoas afectadas para facilitar a súa integración na sociedade, así como dar apoio, orientación e
información ás familias afectadas da provincia de Pontevedra.
Dadas as características da poboación, na que detectamos necesidades específicas nunha
franxa de idade comprendida entre os 5 e 25 anos, tanto a nivel persoal como social, resulta
imprescindible unha atención global e especializada que empregue tódolos recursos dispoñibles
para proporcionarlles unha adecuada e digna calidade de vida.
A Asociación está constituída e inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia
(2018/022933-1ª), e no Rexistro de Asociacións de Pontevedra (2015/19875-1), e así mesmo no
Concello de Vilagarcía de Arousa, onde ten o seu domicilio social na R./Castelao 13. 1º andar
(Pavillón Castelao); e con número de teléfono 658238472.

 

A Asociación TDAH Salnés é unha entidade sen ánimo de lucro, creada en xuño de 2015,
cando se uniron en Vilagarcía de Arousa, un grupo de persoas afectadas polo trastorno de
HIPERATIVIDAD E DÉFICIT DE ATENCIÓN (pais, nais, familiares, etc.), tamén coñecido como TDAH,
e outras afección similares e/ou vinculadas ao mesmo. A formación desta asociación sen ánimo de
lucro foi apoiada por profesionais do ámbito da psicoloxía e a medicina.
A finalidade fundamental desta asociación é a atención, axuda e defensa dos dereitos destas
persoas afectadas para facilitar a súa integración na sociedade, así como dar apoio, orientación e
información ás familias afectadas da provincia de Pontevedra.
Dadas as características da poboación, na que detectamos necesidades específicas nunha
franxa de idade comprendida entre os 5 e 25 anos, tanto a nivel persoal como social, resulta
imprescindible unha atención global e especializada que empregue tódolos recursos dispoñibles
para proporcionarlles unha adecuada e digna calidade de vida.
A Asociación está constituída e inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia
(2018/022933-1ª), e no Rexistro de Asociacións de Pontevedra (2015/19875-1), e así mesmo no
Concello de Vilagarcía de Arousa, onde ten o seu domicilio social na R./Castelao 13. 1º andar
(Pavillón Castelao); e con número de teléfono 658238472.

 

       

La Asociación TDAH Salnés es una entidad sin ánimo de lucro, creada en junio de 2015,cuando se unieron en Vilagarcía de Arousa, un grupo de personas afectadas por el trastorno de HIPERATIVIDAD Y DÉFICIT DE ATENCIÓN (padres, madres, familiares, etc.), también conocido como TDAH,y otras afecciones similares y/o vinculadas al mismo. La formación de esta asociación sin ánimo delucro fue apoyada por profesionales del ámbito de la psicología y la medicina.La finalidad fundamental de esta asociación es la atención, ayuda y defensa de los derechos de estaspersonas afectadas para facilitar su integración en la sociedad, así como dar apoyo, orientación einformación a las familias afectadas de la provincia de Pontevedra.Dada las características de la población, en la que detectamos necesidades específicas en unafranja de edad comprendida entre os 5 e 25 anos, tanto a nivel personal como social, resultaimprescindible en una atención global y especializada que emplea todos los recursos disponiblespara proporcionarles una adecuada y digna calidad de vida.A Asociación está constituída e inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia(2018/022933-1ª), e no Rexistro de Asociacións de Pontevedra (2015/19875-1), e así mesmo noConcello de Vilagarcía de Arousa, donde tiene y su domicilio social na R./Castelao 13. 1º andar(Pavillón Castelao); e con número de teléfono 658238472.